Proces de business

Business process definitionBusiness operationsDelivery

Cyssea International se axează în mod principal pe creşterea valorii procesului de business a partenerilor săi. Outsoursing-ul este o alternativă avantajoasă de a plasa activitatea colaboratorilor în centrul procesului de business, menținînd echipa integrată și eficientă în procesele interne ale companiei Dvs.

Definirea procesului

Definirea procesului este importantă și asigură activitate eficientă a echipei de outsourcing și realizarea cerințelor partenerului:

  • mărimea echipei
  • instrumentele de lucru
  • metodologia de formare
  • planificarea programului

Activități de business

Cyssea International oferă următoarele activități pentru business:

  • contabilitate: menținerea evidenței registrelor contabile, indicare, titlu, editarea serviciilor de plată
  • impozitare: impozite și impozitul pe profit
  • juridice: editarea actelor normative
  • resurse umane: asistență în căutare, selectare și recrutarea personalului
  • capacitatea de vînzare: prospectare, dezvoltarea afacerii, studii calitative a pieții
  • marketing: CEO, marketing operațional, prospectare pentru furnizori

Livrare

Calitatea produsului se verifică înainte de livrare către partener. Controlul valorii produsului final livrat se efectuează în baza indicilor de calitate stabilite la etapa definirii procesului și procedurii de analiză a datelor.

Google+